הסכם שימוש באתר

השימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לתנאי השמוש. יש לקרוא את הסכם השימוש בקפידה לפני השימוש באתר ו/או הרישום לחברות בו.

כללי

עצם השימוש באתר ורישום לחברות בו, מהווה הצהרה על הסכמתך עם הסכם זה, מדיניות שמירת הפרטיות שלנו וכל הסכם אחר המופיע על גבי האתר ושאליו עלייך להיכנס ולקרוא לפני השימוש באתר ובשרותיו.
אם הנך מתקשה להסכים עם ההסכמים והמדיניות במלואם אנא אל לך להשתמש באתר ובשירותים הנלווים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההסכמים והמדיניות בכל זמן בכל צורה שנבחר בה. התיקונים יופיעו על האתר ויהיו תקפים מרגע שהופיעו. חובתך לבדוק את ההסכמים מפעם לפעם על מנת לוודא שהנך מודע/ת לכל שינוי שחל בהם. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישוש ההצהרה להסכמה עם התנאים לאחר השינויים. כל שאלה שיש לך בנוגע בהקשר להסכמים יש להפנות למינהלת האתר.

בעת השימוש באתר חובתך לציית לכל החוקים, התקנות והנהגים.

על מפעילי, בעלי ומנהלי האתר (להלן ‘צוות האתר’) לא חלה כל חובה לסרוק את האתר או כל חומר או תוכן שמועלה על ידך אל האתר (לרבות אך לא מוגבל להנחת התסריטים או כל חומר אחר.) אולם מוסכם על ידך שיש לנו כל זכות לנטר את האתר ולפקח מפעם לפעם על התכנים המוגשים על ידך ולחשוף כל פרט מידע (כולל פרטים אישיים מזהים) לחברת צד שלישי על מנת להפעיל את האתר כיאות ו/או להגן על האתר, השירותים, העסק, נותני החסות, שותפים, סניפים, המשתמשים והמבקרים ו/או על מנת לפעול בהתאם לחוק, מחויבות, תקנה או דרישת הרשויות. אנו עלולים להתנות את זכותך להשתתף על האתר או בשירותיו במסירת פרטייך המזהים ובעדכון שוטף שלהם על פי הצורך כפי שיוגדר על ידי צוות האתר.כללי התנהגותבעת השימוש באתר והשירותים מוסכם עלייך שלא:

– לחסום, לדכא או להגביל כל מבקר או משתמש אחר מלהשתמש באתר ובשירותיו.
– לפרסם פרטים מהעולם האמיתי שלך (לרבות אך לא מוגבל לכתובות אי-מייל (email), מספרי טלפון, כתובות דואר) שלא במקומות שהוגדרו במפורש על ידי צוות האתר.
– לנסות לעקוף את דרך ההתקשרות בין המשתמשים כפי שהוגדרה על גבי האתר או לנסות ולהתקשר בכל דרך שהיא עם מי מהמשתמשים שלא דרך הכלים הקיימים באתר.
– לדוור או להתקשר עם המשתמשים על ידי שימוש בפרטים מעולמם האמיתי (שם, דואר, מספרי טלפון וכו)
– להגיש או להעביר חומר כלשהו שאינו חוקי, מזיק, מאיים, מעליב, גס, מטריד, משמיץ, שיש בו משום הוצאת דיבה, וולגרי, מגונה, שנועד להונות, או שיש בו משום לעורר התנגדות, או שמפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או של כל זכות אחרת שלנו או חברות אחרות.
– להעביר כל מידע, תוכנה או חומר אחר שמכיל ווירוס, פצצת זמן, תולעת (Worm), או כל רכיב מפריע או מזיק אחר.
– להעביר מכתבי שרשרת או סכמות פירמידה.
– להעביר ללא הזמנה פרסומות, חומרי קידום מכירות ויחסי ציבור.
– לשנות, להתאים, לרשות, לתרגם, למכור, להנדס לאחור, לפרק או לחקות חלק כלשהו מהאתר, השירותים, או התוכנות המונחות ביסודות מי מהם, או לשנות חומר כלשהו שהורד מהאתר.
– לשנות, להעתיק או לטפל בתוכן כלשהו שיש לך גישה אליו דרך האתר, או להשתמש באיזשהו תוכן שיש לך גישה אליו דרך האתר או השירותים שלא לשם קריאה, צפייה, האזנה או מתן חוות דעה לתסריט או התוכן.
– לאסוף או לחשוף מידע אודות המשתמשים האחרים באתר מבלי לקבל את אישורם.
– לעשות מעשה כלשהו שיש בו משום להפריע או להאט את האתר או השירותים שבו.
– להשתמש באפליקציה כלשהי או כלי או תחבולה אחרים על מנת להשיג, לאחזר, לערוך מחדש, לשחזר או להערים על מבנה הניווט או הצגת האתר, השירותים או התכנים
– להשתמש באתר או בשירותים לכל שימוש שאינו חוקי

זכויות יוצרים

האתר, והשירותים הנלווים לו בבעלות והפעלה של בעלי האתר ומורשים אחרים בהסכמים חוזיים.
מובן ומוסכם עלייך שכל התכנים, והחומרים הקיימים על האתר ובשירותים ובכלל זה היצירות הגרפיות, הסמלים המסחריים (Logos), התמונות, הדמויות ושמות הדומיין (Domain Names), מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים.

מוסכם עלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא למכור, לרשות, להשכיר, לשנות, להפיץ, להעתיק, לחשוף, להתאים או לערוך חלק את התוכן או חלק ממנו אלא ברשות בכתב מאת יוצר התוכן, בעלי הזכויות, ובעלי האתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים.
מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא נקנית לך כל זכות או בעלות מסוג כלשהו.
ברורה ומוסכמת עלייך חובתך שלא לנסות להגיש בקשת רישום של תוכן, תמונה, סמל מסחרי, שם דומיין, סמל מסחרי, שיהיה זהה או דומה בצורה שעלולה להיות מטעה למי מהמוזכר לעיל.

הצהרת פרטיות

נדרש על ידך לקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו וברור לך חובתך להישמע לתנאיה.

ביטול

בעלי ומפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להשעות או לבטל את גישתך אל האתר או חלקים מסוימים ממנו או השירותים הנלווים לפי שיקול דעתם הבלעדי בכל רגע וללא כל הודעה.

הלקוח יכול לבטל את הזמנת העבודה במהלך 14 יום מתאריך חתימת הסכם העבודה ,במידה ובתקופה זו נעשתה פעילות במסגרת ההסכם ,יוחזר ללקוח 50% מערך המקדמה בלבד.

כתב וויתור

ניתנת בזאת הסכמה מפורשת שלך כי השימוש ב אתר זה ושירותיו הם על אחריותך בלבד.
האתר והשירותים מסופקים כמו שהם. צוות האתר אינו מספק סיוע כלשהו, לרבות אך לא מוגבל לתמיכה טכנית או תמיכת לקוחות.

צוות האתר אינו ערב לכך שהאתר עצמו או שירותיו יעמדו בדרישות המערכת שלך, או לכך שהאתר או שירותיו (או השרתים שמאפשרים אותם) יתפקדו בהתמדה וללא הפרעה, יהיו זמינים, מאובטחים ,פטורים משגיאות או מגורמים מזיקים. צוות האתר אינו נותן כל ערובה לתוצאות האפשריות של השימוש באתר או בשירותיו וגם לא ערובה לדיוק ומהימנות של מידע כלשהו שמתקבל דרך האתר או שירותיו. כמוכן לא ניתנת כל ערובה לכך שהפגמים באתר או בשירותיו יתוקנו.

צוות הקמת האתר מתנער במפורש מכל ערובות מכל סוג שהוא, בין אם מבוטאות או משתמעות או מרומזות, לרבות, אך ללא הגבלה למשתמע מהתואר, היכולת להיות משווק, התאמה למטרה מוגדרת ולאי הסגת גבול.

מובן ומוסכם על ידך שכל הורדה או קבלה בכל דרך אחרת של מידע ו/או נתונים דרך האתר ושירותיו נעשית על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד והאחריות לכל נזק שיעשה למחשבך או לאיבוד מידע כתוצאה הורדת המידע ו/או הנתונים מוטלת עלייך ועלייך בלבד.

ללא הגבלת הכלליות של הנכתב לעיל, צוות האתר מתנער מכל אחריות לכך שמאמר כלשהו, סרטון, הודעה או תוכן אחר שמפורסם באתר או בשירותיו הינו הולם קהל או קורא כלשהו, או שחומר כזה נקי מאלמנטים מעליבים, גסים, לא צנועים, לא מכובדים, משמיצים או אלמנטים אחרים שעלולים להיות בלתי הולמים. מובן ומקובל על ידך שצוות האתר רשאי אך אינו חייב לנטר לבחון ולפקח על תוכן האתר או שירותיו, ומוסכם על ידך בזאת כי אין לצוות האתר כל אחריות על כל נזק או הפסד שעשוי להיגרם במישרין או בעקיפין מהפרסומים שלנו או צפייתך או קריאתך או חשיפתך או גישתך לכל מאמר, הודעה, סרטון או תוכן אחר על האתר או שירותיו.

האתר ושירותיו עשויים להכיל קישורים לאתרי צד ג’. אתרים אלו אינם תחת פיקוח צוות האתר וצוות האתר אינו אחראי לתוכן איזשהו אתר מקושר. כניסה לאתר צד ג’ דרך אתרנו, היא על אחריותך הבלעדית. הכללת הקישור לא מרמזת כי אנו מאשרים, תומכים או מקבלים כל אחריות על התכנים של אתרי צד ג’ אלו.

הגבלת האחריות

בשום נסיבות לא יהיו צוות מקימי האתר, מורשיו, יורשיו, הממונים מטעמו, ישויות קשורות או הסתנפויות שלו, מפרסמיו, נותני החסות, ספקיו, קבלניו, המייעצים או היועצים המקצועיים או חברות האם, הבנות או המסונפות למי מאלו ו/או עובד כלשהו שלהם, מנהלים, דירקטורים, חברים, בעלי המניות, נציגים או סוכנים, אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, יוצא דופן או מקרי שיבוא כתוצאה משימוש או אי יכולת שימוש באתר או שירותיו. הגבלה זו חלה בין אם האחריות הנטענת נסמכת על בסיס חוזה, עוולה, רשלנות, הזנחה, חוסר זהירות או כל בסיס אחר, גם אם הובאה לידיעת צוות האתר האפשרות של נזק זה. במקרים שהרשויות וסמכויות שיפוטיות אינן מאפשרות התנערות מלאה מאחריות תהיה אחריות צוות האתר מוגבלת לשיעור שנדרש ע”י החוק.

פיצויים

חלה עלייך האחריות המלאה לכל הפרה של הסכם זה או של הסכם אחר בינך ובין צוות האתר (לרבות, אך ללא הגבלה, להצהרת-הפרטיות וכל הסכם אחר). מוסכם עלייך להגן לשפות ו/או לפצות ולהותיר את צוות האתר חף מכל אחריות, טענות, תובענות והוצאות, לרבות עמלות עורכי דין, שעלולים להיגרם עקב השימוש או שימוש לרעה או שלא בתום לב שלך באתר או בשירותיו.

צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להגנה בלעדית וניהול כל מקרה שאינו כפוף לפיצוי ולשיפוי על ידך, במקרה כזה יהיה עלייך לשתף פעולה מלאה עם צוות האתר כדי להעלות כל הגנה קיימת.

אספקה

אתרים ומערכות אינטרנט יסופקו ללקוח לאחר קבלת כל החומרים הנדרשים בהתאם להסכם ,האתר יסופק ללקוח לאחר תשלום מלא על האתר ,בהתאם ללוחות הזמנים שסוכמו בחוזה.
זמן אספקה ממוצע של אתר אינטרנט נע בין שלושה לשישה שבועות ,בפרוייקטים בהם משולב מימד של סליקה אלקטרונית דרך האתר ,זמן האספקה יחושב בהתאם להיקף הפרוייקט

פרטיות

בעת השימוש במערכת ייתכן ויצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי, או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

הפסקת פעילות האתר במערכת וביטול עסקה

לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותי הספק קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק. כל העסקאות הינן סופיות ומראש. יצויין כי האמור חל על כלל המוצרים אותם מציעה החברה.
תנאי ביטול עיסקה הקבועים בחוק הגנת הצרכן, אינם חלים על מי שאינו “צרכן” כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן (“צרכן – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי”) ובהתאם אין הספק מחויב לפעול על פי האמור בחוק זה ביחס לכל מי שאינו צרכן

הגבלת אחריות

המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול לעשות בהם שימוש, והם ניתנים כפי שהם (“as is”). הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט אם להוסיף כלים נוספים לאתר אך ללקוח לא תהיה כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.
הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.

אבטחה

הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.
חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא להעלות מידע חשוב או סודי שכן הספק אינו מתחייב לאבטחתו במערכת.

גיבויים

הספק אינו אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח לגבות ולשמור העתק לכל תוכן מכל סוג טרם העלאתו למערכת.

מדיניות תשלום

רכישת מוצר או שירות תושלם רק לאחר שהתשלום הועבר במלואו.
למרות שלספק שמורה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

החוק הקובע

הסכם זה, הצהרת הפרטיות וכל הסכם אחר בינך לבין צוות האתר יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל ויפורש בהתאם להם. במקרה של התעוררות וויכוח עקב או בהקשר לשימוש באתר או בשירותים כל דיון משפטי (בוררות או כל דיון משפטי אחר) יהיה על פי חוקי מדינת ישראל ויקוים באזור המרכז בישראל.

אם הדרישות הללו או איזשהו מן התנאים המוזכרים בהסכם זה אינן מקובלים ומוסכמים על ידך אל לך להשתמש באתר או בשירותים.

הפרדה ומיזוג

הסכם זה יחד כל הסכם אחר המצוין בזאת (לרבות הצהרת הפרטיות) וכל הסכם אחר בינך לבין צוות האתר, מהווה את ההסכם השלם והמלא בינך ובין האתר בנוגע לאתר ולשירותיו ובא במקום כל התקשרויות וההצעות (בין אם בע”פ, בכתב או אלקטרוניות) קודמות או בו הזמניות בינך לבין צוות האתר בנוגע לאתר ולשירותיו. אם חלק כלשהו של הסכם זה נמצא בלתי חוקי או חסר תוקף או שלא ניתן לאכפו, יש לפרש חלק זה באופן בהתאם לחוק ובצורה קרובה ככל הניתן לכוונתם המקורית של הצדדים, ועל חלקי ההסכם הנותרים להיוותר במלוא תוקפם.

שונות

אין בשום אופן לראות באי אזכור של זכות חוקית או משפטית כלשהי או בהמצאות פירצה באמור בהסכם זה כוויתור על זכות כלשהי ואין בשום אופן להניח או לסבור כך. כל הכותרות, ראשי הפרקים והפסקאות בהסכם זה נכתבו רק לשם נוחות ובשום אופן אינם מגדירים או מסבירים כל פסקה או עניין. כל הודעה או תקשורת אחרת שאנו נוטלים על עצמנו לשלוח לך להלן תוערך כנמסרה והגיעה ליעדה אם תשלח לכתובת האי-מייל שתועדה כבמהלך תהליך הרשמתך באתר. אם כתובת זו אינה מתפקדת צוות האתר משוחרר מכל חובה לשלוח לך הודעות או תקשורת אחרת באופנים שונים על אף כי מידע אודות דרך אחרת ליצור איתך קשר עשוי להימצא ברשותו.

שימוש באתר ובשירותים מהווה ההסכמה בלתי חוזרת שלך להסכם וליתר ההסכמים המופיעים על האתר ויש לראותו כאילו חתמת על הסכם זה באופן ידני. המשך הגישה והשימוש באתר או בשירותיו גם היא מהווה אישוש חוזר לקבלתך הסכם זה במלואו וללא סייג. בהתאם לדרישתנו, מוסכם על ידך לחתום על גרסה לא אלקטרונית של הסכם זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ו/או של הודעה שניתנה באופן אלקטרוני תהיה קבילה בהליך משפטי, מנהלי או תיווכי המבוסס או המתייחס להסכם זה באותו אופן וכפוף לאותם תנאים הנהוגים עבור מסמכים ורשומות עסקיות אשר נוצרו ונשמרו בצורתם המודפסת.